Priroda

Jelica

Planina Jelica, pitoma i šumom i potocima bogata planina predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i čačanske kotline. Pripada dinarskom sistemu planina i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 30 km. Najviši vrh je Crna stena (929 m).
S nje se pruža pogled ka masivima Ovčara, Čemerna, Troglava i Golupca. Nekada su preko nje prolazili karavani iz Pomorja ka Pomoravlju, a danas, umesto konja sa samarima, na ljenim putevima i stazama pešače moderni avanturisti – bekpekeri i planinari.

Položaj Jelice nad bogatim kotlinama od davnina je privlačio ljude da tu prave naseobine i tvrđave s kojih su motrili na puteve. Njene skrovite klisure i stenoviti bedem Stjenika, s mnogobrojnim pećinama, bili su, privlačni duhovnicima i monasima isposnicima koji su tu dolazili da tihuju u lepoti prirode. Jelica je, sa svojim tromilenijumskim kulturnim nasleđem, riznica civilizacija koje su, na ovim prostorima, tu prebivale.

Više informacija

Pruža se od severozapada ka jugoistoku u dužini od 30 km i predstavlja prirodni most koji povezuje masive Ovčara i Troglava. 

• Biciklizam
• Pešačenje
• Planinarenje