Guča

O Guči

Za poreklo naziva Guča vezuju se dve legende. Po jednom predanju, ime Guča nastalo je tako što se narod od Turaka sklanjao, prikrivao, gučio. Druga legenda ukazuje na to da je ime nastalo po golubovima gugutkama koji – guču.

Smeštena je na raskrsnici puteva kroz Gornje Dragačevo, na nadmorskoj visini od 337m. Središnjim delom varošice protiče reka Bjelica. Guča je sa okolinom prema poslednjem popisu stanovništva imala 3.710 stanovnika.

Prvi pomen Guče datira još iz turskog katastarkog popisa 1476. godine kada se pominje kao selo u sastavu kadiluka Brvenik, u knežini kneza Pavla. Prema tadašnjem popisu imala je 14 kuća. 

Proces nastajanja gučke čaršije započet je 1831. godine, izgradnjom crkve. Od tog perioda beleže se značajnija doseljavanja. Zgrada sreske uprave izgrađena je 1875. godine, što je imalo uticaj na to na ukazom kralja Aleksandra Obrenovića, Guča zvanično postane varošica 1892. godine. 

Kulturno-istorijski i verski objekti uglavnom su skoncentrisani u centru varošice. Crkva u Guči posvećena je Svetom Arhangelu Gavrilu. Nalazi se u prelepoj porti , u kojoj je davne 1961. godine organizovan Prvi Dragačevski sabor trubača. U njenoj neposrednoj blizini je Muzej trube, posvećen istorijatu sabora trubača. Muzej „Lapidarijum“ predstavlja izložbu spomenika krajputaša na otvorenom. Nalazi se u prelepom parku osnovne škole 

Više informacija