Археолошки локалитети

Градина на Ћави

Градина на лишкој Ћави је рановизантијско утврђење на узвишењу у селу Лис, на 5 км удаљености од Гуче. Локалитете на Ћави мештани називају „град“.Састоји се од доњег и горњег града, захватајући површину од око четири хектара. Сачувани су бедеми висине и до 2 m и остаци две куле. Сматра се да је утврђење имало војну и цивилну функцију. 

На самом локалитету пронађену су делови керамике из V века, док пронађени материјали датирају из VI и с почетка VII века. О периоду постојања утврђења сведочи пронађен златник цара Јустинијана искован у Цариграду према проценама стручњака између 524. и 565. године.

Више информација

ТО Драгачево

Локалитет се налази на отвореном и може се посетити у било које време.

Бесплатан улаз.