Arheološki lokaliteti

Gradina na Ćavi

Gradina na liškoj Ćavi je ranovizantijsko utvrđenje na uzvišenju u selu Lis, na 5 km udaljenosti od Guče. Lokalitete na Ćavi meštani nazivaju „grad“.Sastoji se od donjeg i gornjeg grada, zahvatajući površinu od oko četiri hektara. Sačuvani su bedemi visine i do 2 m i ostaci dve kule. Smatra se da je utvrđenje imalo vojnu i civilnu funkciju. 

Na samom lokalitetu pronađenu su delovi keramike iz V veka, dok pronađeni materijali datiraju iz VI i s početka VII veka. O periodu postojanja utvrđenja svedoči pronađen zlatnik cara Justinijana iskovan u Carigradu prema procenama stručnjaka između 524. i 565. godine.

Više informacija

TO Dragačevo

Lokalitet se nalazi na otvorenom i može se posetiti u bilo koje vreme.

Besplatan ulaz.