Crkve

Crkva posvećena Sv. Arhangelu Gavrilu i Crkva posvećena svim Svetima u Gornjem Dubcu

Nekada se, po kazivanju meštana, blizu seoskog groblja, nalazila najstarija crkva u ovom kraju, čiji se nastanak vezuje za kneza Lazara Hrebeljanovića. Na tom mestu podignuta je 1906. godine kapela-brvnara Lazarica, posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu. Neposredno uz nju, početkom XXI veka sagrađena je nova crkva u slavu istog sveca.

Na nekoliko kilometara jugozapadno od ove crkve, iznad puta za Gornji Dubac, u zaseoku Milići, izgrađen je još jedan novi hram, koji je posvećen svim Svetima i osveštan 2002. godine.

Više informacija