Crkve

Crkva Svetog Velikomučenika Prokopija u Tijanju

Nalazi se pored puta Guča-Čačak, na levoj obali Tijanjske reke, a posvećena je Svetom Velikomučeniku Prokopiju. Hram je u osnovi jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i kasnije pridodatim tornjem-zvonikom. Zapis na južnoj fasadi crkve, svedoči da je ona sazidana 1810. godine, kao i to da je njen ktitor Josif Milovanović. Prvobitni ikonostas oštećen je prilikom gušenja Prvog srpskog ustanka 1813. godine. 

Ikonopisac Janko Mihailović Moler tri godine kasnije radi nov ikonostas, čiji se delimično očuvani delovi nalaze u riznici Narodnog muzeja u Čačku. Sadašnji ikonostas delo je Ivana Meljnikova, slikara iz Bitolja iz 1938. godine. U crkvi se čuva krstionica od kamena za koju nije poznato kada je urađena kao i srebrni ručni krst na čijem se licu nalazi predstava Raspeća Hristovog, a na naličju Bogorodica sa Hristom u naručju.

Više informacija