Crkve

Crkva u Lučanima posvećena Svetom Savi

Izgradnja hrama započeta je osamdesetih godina prošlog veka iznad puta u Rijeci, u selu Lučanima koja nažalost ni posle tri decenije nije završena. Crkva je posvećena Svetom Savi.  

Više informacija