Crkve

Crkva u Kaoni posvećena Usekovaniju glave Svetog Jovana

Posvećena je Usekovaniju glave Svetog Jovana. Pre nego što je podignuta, vernicima su služile Borova crkva u Donjem Dubcu i crkva brvnara (“lučeva crkva”) u Milatovićima, koje su stradale u požarima. Crkva se nalazi pored kaonske škole, kraj puta Guča-Kaona-Kraljevo. Crkvu su osnovali pop Pavle Knežević i njegov stric Mihailo iz Vlasteljica. Zidana je od 1825. do 1827. godine. Obnovljena je 1935. godine usled rastrešenosti i sklonosti padu južnog dela crkve. 

Trihonalne osnove, bez kubeta, rustična i prilično neplemenitih proporcija, kaonska crkva je delo domaćih majstora, koji su poštovali norme tradicionalnog graditeljstva. Ikonostas je uradio Janja Moler (pravo ime Jovan Stergević), plodni i za života cenjeni umetnik, 1831. godine.

Više informacija