Crkve

Crkva u Grabu posvećena Svetom Petru, Pavlu i Jovanu

U Grabu je 2007. godine izgrađena crkva koja je posvećena Svetom Petru, Pavlu i Jovanu i nalazi se nedaleko od arheološkog lokaliteta Gradina.

Više informacija