Градина на лишкој Ћави је рановизантијско утврђење на брду Ћава у селу Лис које је удаљено 5 километара од Гуче. Локалите на Ћави мештани називају „Град“. Састоји се од горњег и доњег града. Укупна површина града је око четири хектара. Сачувани су бедеми висине и до два метра и остаци две куле. Сматра се да је утврђење имало војну и цивилну функцију. На локалитету су пронађени делови керамике из петог века, а пронађени материјали датирају из шестог и с почетка седмог века. Тај период потврђује нађен златник цара Јустинијана искован у Цариграду између 524. и 565. године.