О нама

ТО Драгачево

Седиште установе налази се у Гучи. Туристичка организација „Драгачево“ основана је одлуком Скупштине општине Лучани 2012. године у циљу промоције и унапређења развоја туризма, очувања и заштите туристичких вредности на подручју општине Лучани, развоја информативно-пропагандне делатности, подстицања унапређења  општих услова за прихват и боравак туриста као и других послова утврђених законом, одлуком о оснивању и статутом.

Наш тим

Били Вуловић

Директор

Маријана Луковић

Организатор за развој и промоцију туристичког производа

Радомир Ивановић

Координатор рада у инфоцентру

Јована Сеничанин

Сарадник за маркетинг

Александра Митровић

Шеф рачуноводства

TO

Драгачево