Природа

Овчарско-кабларска клисура

Једна од најживописнијих клисура у Србији усечена је између планинских масива Овчара и Каблара. Ова јединствена природна целина повезује Чачанску и Пожешку котлину у дужини од 16 километара, а одликује је богата флора и фауна, стрми и кршевити обронци планина и предивни меандри Западне Мораве. Преграђивањем тока Западне Мораве у овом делу настала су два језера – Овчарско-кабларско и језеро Међувршје. У Овчарско-кабларској клисури, на путу Чачак-Ужице, налази се и Овчар Бања. 

Лековити минерални извори су по хемијском саставу јодни и слабо сумпоровити. Велики потенцијал овог познатог лечилишта и даље је недовољно искоришћен. Поред изузетних природних одлика овај предео познат је и по средњовековним светињама названим ,,Мала српска Света Гора“. Уредбом Владе Републике Србије Овчарско-кабларска клисура заштићена је као предео изузетних одлика.

Више информација

Усечена између планина Овчар и Каблар у дужини од 16 километара. Територијално припада општинама Лучани и Чачак.

• Обилазак манастира
• Пешачење
• Алпинизам
• Вожња чамцем
• Посматрање птица