Документи

Преузмите документа туристичке организације "Дарагачево"

Категоризација смештаја у домаћој радиности

Подношење захтева за категоризацију врши се искључиво електронским путем, преко централног информационог система “е-Туриста”.

Пре подношења захтева за категоризацију потребно је припремити следећа документа:

  • лекарско уверење да власник смештаја не болује од заразних и психосоматских болести
  • купопродајни уговор оверен код нотара или власнички лист који доказује власништво над некретнином
  • очитана лична карта/копија личне карте уколико нема чип
  • доказ о уплати таксе у износу од 900 динара 

 

Физичко лице или правно лице које први пут категорише смештајни објекат врста кућа/апартман/соба/сеоско туристичко домаћинство обавезан је да се прво евидентира са личним документом у јединицу локалне самоуправе (одсек за категоризацију – општина Лучани) где ће добити корисничко име и лозинку за пријаву на систем е-Туриста. На интернет претраживачу потребно је унети www.eturista.gov.rs и отворити систем. Када се приступи систему, након пријаве са корисничким именом и лозинком, биће доступна само опција за подношење захтева за категоризацији.

1. Приликом подношења захтева за категоризацију за нови угоститељски објекат на првом кораку се попуњавају Основни подаци о објекту. Када се попуне основни подаци, следећа картица која се попуњава је Додатни подаци о објекту.

2. У картици Додатни подаци о објекту поред попуњавања свих поља која су предвиђена системом потребно је убацити и обавезне прилоге. 

Прилози које је потребно убацити у систем су:

  • лекарско уверење да власник смештаја не болује од заразних и психосоматских болести
  • купопродајни уговор оверен код нотара или власнички лист који доказује власништво над некретнином
  • очитана лична карта/копија личне карте уколико нема чип
  • доказ о уплати таксе у износу од 900 динара 


Наведену документацију потребно је скенирати и скениране унети у систем као прилоге. 

3. Следећа картица која се попуњава је Минимално технички услови – табела се већ налази у систему, потребно је само унети у табелу податке (услове) које испуњава угоститељски објекат за који се подноси захтев за категоризацију. 

Након попуњавања свих поља у табели податке је потребно их је сачувати кликом на дугме сачувај које се налази на дну стране.

4. Следећа картица која се попуњава је Испуњеност стандарда – табела се већ налази у систему, потребно је само унети у табелу податке (услове) које испуњава угоститељски објекат за који се подноси захтев за категоризацију.

Након попуњавања свих поља у табели податке је потребно их је сачувати кликом на дугме сачувај које се налази на дну стране.

5. Следећа картица која се попуњава је Испуњеност санитарно – хигијенских услова – ту не треба вршити никакве акције, јер се на овој страни подаци сами генеришу на основу претходно унетих података.

6. Следећа картица је Захтев – потребно је одштампати захтев за категоризацију кликом на дугме одштампај захтев. Одштампани захтев потребно је попунити и скенирати, па га приложити кликом на дугме приложи потписан и скениран захтев

7. Када се изврше све потребне акције над захтевом потребно је послати захтев за категоризацију објекта надлежом органу, тако што се кликне на дугме пошаљи захтев надлежном органу, након чега треба потврдити слање захтева и на тај начин завршити акцију слања захтева за категоризацију објекта.

Подношење захтева за обнову категоризације врши се спровођењем следећих корака:

1. Након пријаве у апликацију, из дела Угоститељски објекти у главном менију, кликнути на ставку Захтев за категоризацију

2. Након приступа са корисничким именом и лозинком из дела УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ кликнути на НОВ ЗАХТЕВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ, даљи начин подношења је идентичан као код подношења захтева за категоризацију

3. Подношење захтева за категоризацију за нови угоститељски објекат се подноси кликом на дугме Нови угоститељски објекат 

За све додатне информације позвати 032 855 886 – одсек за категоризацију 

 

Детаљно упутство за кориснике о раду у систему е-Туриста могуће је преузети у наставку:

еТуриста – Корисничко упутство -Угоститељ 6.8 МБ  

1.6.2022.855 886