Језеро у Вучковици

Удаљено је 17 км од Гуче. Језеро је смештено у шумском окружењу опасаном непрегледним брдима, на надморској висини од 550 м. Захвата површину од 7,4 ha. Дужина језера је 630 m , док је ширина 130 m. Карактерише га разноврсна рибља фауна: шаран, сом, караш, бабушка, клен, црвенперка, лињак, повруша, гргеч, бодорка и др.