Споменик природе “Раданова гора”

Прва је и једина приватна, шумска заједница под заштитом државе. Налази се у засеоку Велес, око 6 km удаљена је од Гуче. Шума је мешовита заједница храста лужњака, цера, букве и граба у којој је изражена биолошка разноврсност, очуваност шумског комплекса и констатована природна реткост.