Споменик природе “Два храста Лужњака – Ђурђевак”

Представљају остатке некадашњих шумских комплекса храста лужњака и пољског јасена на овом простору. Налазе се у Доњој Краварици. Храстови су старости преко 400 година.