Рћанска пећина

Спелеолошки комплекс налази се у селу Рти, на 7 km удаљености од Гуче. Представља јединствену целину који чине: Драгачевска пећина, Слепа пећина, Сува пећина и Велики понор. Главни улаз у пећину лежи на надморкој висини од 405 m. Укупна дужина канала „Рћанске пећине“ износи 370 м. Део који је предвиђен за туристичке посете дужине је 130 m.

Пећина је релативно богата пећинским накитом. Поред сталагмита и сталактита разних облика у њој се јављају масивни, степенасти стубови, моћни саливи, драперије и други облици , између осталих и корални накит. Рћанска пећина спада у атлас назначајнијих спелеолошких објеката у Србији. Недавном одлуком Скупштине општине Лучани споменик природе је поверен на управљање Туристичкој организацији „Драгачево“.