ЗАШТИЋЕНА  ПРИРОДНА  ДОБРА  У  ДРАГАЧЕВУ

Овчарско-кабларска клисура
Језеро у Вучковици Рћанска пећина
Бањски поток Споменик природе “Стабла Драгачева”
Споменик природе “Раданова гора” Споменик природе “Два храста Лужњака – Ђурђевак”
Лековити храст у Тијању