О нама

Tуристичкa организацијa општине Лучани, са седиштем у Гучи, основана је одлуком Скупштине општине Лучани на седници одржаној 27.12.2012. у циљу промоције и унапређења туризма, валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Лучани, развоја информативно-пропагандне делатности, подстицања унапређења општих услова за прихват и боравак туриста као и других послова утврђених Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

Послови који су у надлежности Туристичке организације oпштине Лучани односе се на: унапређење и промоцију туризма у општини Лучани, подстицање и изградњу туристичке инфраструктуре и уређења простора, усмеравање и координацију активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварања атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима, учешће у организовању Драгачевског сабора трубача у Гучи и других туристичких, научних, стручних , спортских скупова и манифестација , израда планова и програма промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма ТОС-е, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације , аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири и тд.), представљање туристичке понуде општине у земљи и иностранству (на сајмовима, семинарима и др. скуповима), унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима, унапређење и промоција изворних вредности ( традиције, обичаја, етнолошког блага), делатности и послови на стицању сопствених прихода( продаја улазница за заштићена подручја, аутобуски превоз, организовање излета, продаја сувенира, разгледница и сл.) и друге активности и складу са оснивачким актом и Статутом.

Општина Лучани налази се у западној Србији, у Моравичком округу. Захвата површину од 454 км2 и спада у општине средње величине у Србији . Математички положај одређен је координатама између 45°45′ ( најсевернија тачка се налази у Овчарско- кабларској клисури) и 43°37′ (најјужнија тачка код Дубоког превоја) северне географске ширине и 20°07′ (најзападније тачке код Гугаљског моста на Западној Морави) и 20°24′ источне географске дужине по Гриничу. Драгачево као шира географска целина у оквиру кога је и општина Лучани обухвата простор површине око 735 км2. Према последњем попису становништва из 2011. године општина је имала 20 897 становника, распоређених у 34 насеља од којих су Гуча и Лучани једина насеља урбаног типа.

Територија општине Лучани граничи се са севера и истока са чачанском општином, са jуго-истока краљевачком, југа ивањичком, запада ариљском и са севера и северо-запада пожешком општином.

Најизразитији облици рељефа су: Драгачевска потолина, планине Голубац, Крстац, Лис, Јелица и Овчар, Овчарско-Кабларска клисура, као и крашки облици рељефа од којих се посебно издваја Рћанска пећина.

Река Бјелица извире у крају Песковите равни и тече средишњим делом општине. Њене највеће притоке су Горушица, Живичка река и Драгачица. Припада сливу Западне Мораве, која протиче северном границом општине Лучани кроз Овчарско-кабларску клисуру. У селу Вучковица налази се вештачко језеро, једино на овом простору.

Клима на територији општине Лучани је умереноконтинентална. У зависности од годишњег доба мењају се температура, ветрови, инсолација и падавине. Највиша средња температура ваздуха је у јулу 19,3С а најнижа у фебруару -0,7С.

Општина Лучани препознатљива је по Сабору трубача у Гучи, производњи воћа – малине, шљива и кромпира, предузећу „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима, , природним атрактивностима и другим културним и верским знаменитостима.

Награде на xv међународном фестивалу туристичких публикација Крушевац 2019

На недавно одржаној XV Изложби туристичких публикација Србије у Kрушевцу, Туристичка организација „Драгачево“ добила је чак две награде. Ова већ добро позната манифестација такмичарског карактера под називом “ Kофер слова“, окупила је око 40 излагача из земље и иностранства. Друга награда за ТО „Драгачево“ ( сребрни кофер) уследила је за туристички промо-филм Драгачевског сабора трубача, док је трећа награда постигнута...