Овчарско-кабларска клисура

Недалеко од Гуче и Лучана налази се Овчарско- Кабларска клисура, између планина Овчара и Каблара где је Западна Морава усекла свој ток. Повезује Чачанску и Пожешку котлину , у дужини од 16 km. Највећа дубина клисуре у односу на врх Каблара износи 620 m, док је у односу на врх Овчара највећа дубина 710 m. Својим природним лепотама и споменичким вредностима од давнина је привлачила пажњу туриста. На Западној Морави која у клисури прави препознатљиве меандре налазе се два језера: Овчарско- Кабларско и језеро Међувршје. У народу је овај простор познат под називом „Српска света гора” јер је на падинама Овчара и Каблара расуто десет јединствених манастира и два света места који плене својом архитектонском лепотом и духовношћу. У клисури се налази и Овчар бања са још увек недовољно искоришћеним изузетним потенцијалом за развој бањског туризма. Стеновите стране и шумски комлекси Овчара и Каблара представљају станиште бројних биљних и животињских врста реликтног карактера.