Лов

Присуство дивљачи у шумама Драгачева представља добру основу за развој ловног туризма. На територији општине Лучани се налази ловиште “Драгачево” које припада брдском типу ловишта и захвата површину од 45.423 хектара. Ловиште је атрактивно и има доста разноврсне дивљачи од којих се гаје ,штите, и лове: срне, дивље свиње, зец, фазан, јаребица, вук, лисица, куна, јазавац, сврака, врана и многе друге животиње. Дивља свиња се лови на вишим теренима ловишта, срндаћ и вук на обронцима планине Чемерно, а остала дивљач се лови на целом терену ловишта. Ловци из Драгачева су организовани у ловачко удружење „Драгачево“ са седиштем у Гучи. За пружање ловних услуга на располагању су: ловачка кућа у Каони, неколико ловачких колиба и на подручју горњег Драгачева постоји већи број чека – осматрачница.

Риболов

Прелепа природа, мир и рибљи фонд пружају одличне могућности за добар улов. Најпогоднија места за риболов у општини Лучани су језеро у Вучковици, река Бјелица и горњи ток Рћанске реке. Водени ток реке Бјелице богат је разноврсном речном рибом међу којима се издвајају скобаљ, клен, кркуша и поточна мрена док је у горњем току Рћанске реке најдоминантнија поточна пастрмка. Језеро у Вучковици представља највећу акумулацију у Драгачеву. Најзаступљеније врсте рибе су: шаран, деверика, бабушка и клен. На пролеће се планира обележавање риболовачких стаза.