Гробље у Негришорима

Као значајан део споменичке баштине Драгачева издваја се гробље у Негришорима са великим бројем очуваних споменика од пешчара, аутентичних по својим уметничким карактеристикама. Готово нигде у Србији не постоји слична споменичка групација. Ово гробље је први заштићени споменик културе на територији наше општине. Завод за заштиту споменика културе обавио је конзервацију спомен – обележја и извршио обележавање локалитета, са циљем да се највреднији експонати заштите од пропадања. Најстарији споменици у облику масивног крста пореклом су из 1820. године. Касније се могу видети примери камених плоча разних облика, које карактеришу занимљиви епитафи. Током извођења конзерваторских радова пронађене су и две античке стреле из III – IV века н.е. Централно место на Негришорском гробљу заузима група породичних споменика Јанка Михајловића Молера, познатог зографа, пореклом из овог села. У част покојног сина Сретена, истакнути уметник израдио је споменик са представом коњаника са натписом „устав“, што указује на то да је његов син читав живот посветио писарском позиву.