Бањски поток је десна притока Западне Мораве у коју се улива код ауто-кампа у Овчар Бањи. Извире у селу Дучаловићи. Овај бујични поток, већ годинама привлачи бројне туристе, а његови слапови и седиментне стене које га окружују стварају несвакидашњи призор. Само извориште није велике издашности ,али у горњем току поток сабира више малих извора и поточића, Поток има изразито бучни карактер ,јер током обилних падавина велика колиина воде са стрмих страна Овчара И Дебеле горе у кратком временском период завршава у кориту Бањског потока. До самог потока од пре неколико година постоји планинарска стаза са веома прецизним путоказима. Посебно је атрактиван део потока на километер узводно од ушћа у који у једном делу има одлике кањона. Ту се, на двадесетак метара изнад корита налази слабији крашки извор испод кога је наталожена бигрена тераса са неколико метара високим терасним одсеком на коме је таложење сиге И данас активно. Бигар се таложи у самом кориту Бањског потока, из његових водотока. Тако се формира серија малих слапова И бигрених када. Овај део потока има велики значај и са аспекта флоре И фауне. Због заштите овог све посећенијег дела,а веома осетљивог ,пре свега због сиге, али и живог света планира се увођење мера контроле и активности посетилаца. Некада је на Бањском потоку било више воденица, неке су припадале манастрима, али је од њих остала само понека рушевина.