Археолошки локалитети

Остаци утврђења на овом простору представљају културно-историјско наслеђе од великог значаја. Неки од њих потичу из праисторијског периода, други из римског античког периода ( градине, базилике…), док поједини припадају српској средњовековној баштини. Значајни локалитети из праисторијског периода су неолитска насеља Брег у Гучи и Велика ливада у Крстацу, која потичу из периода винчанске културне групе, затим Орница код Гуче и др. Као највреднији налази који датирају из овог периода помињу се камене секире, ножићи од оникса и фрагменти керамике.

Већи археолошки значај има римско доба са траговима насеља, рударства, гробаља, новца и слично. Из тог периода издвајају се локалитети у Дљину, Лучанима, Ртарима, Дучаловићима, Вичи, Доњој и Горњој Краварици и Расовцу. Средњовековни локалитети представљају такође значајно културно-историјско наслеђе. Стара грчка, мађарска и турска гробља налазе се у атарима многих драгачевских села. Остаци „црквина“ које су порушене углавном у време турске владавине налазе се у Губеревцима, Зеокама, Ртима, Вичи, Вучковици, Доњем Дубцу и Белом камену. Сигурно најимпресивнији и најлепши трагови прошлости су остаци утврђених градова у народу познатих као „градине“. Налазе се у Вучковици, Властељицама, Пухову, Ртима, Вичи а свакако два најзначајнија локалитета представљају „Градина на Јелици“ у Грабу и „Лишћа ћава“ у селу Лис.

Градина на Ћави Археолошки локалитет “Градина” на Јелици