Завршетак 2017. године а уједно и крај још једне туристичке сезоне у Драгачеву, био је одличан повод за сумирање утисака о туристичким показатељима и целокупном туристичком промету. Подаци сведоче о врло успешној сезони како за Туристичку организацију “ Драгачево“ тако и за друге актере у туристичкој привреди. Највећи утицај на развој рекреативног туризма несумљиво је имао Хотел “ Нордиk“,реализујући значајан број рекреативних настава током пролећа и јесени. Бројне спортске екипе су своје припремне активности реализовале у Гучи, користећи већ постојећу добру инфраструктуру. Први пут 2017. године, Гуча је била одредиште учесника чувеног “ Чикер маратона“, па је за 130 бициклиста организовано преноћиште у смештајним објектима у Гучи.

Статистички показатељи говоре о расту укупног броја посетилаца за 15 % у односу на претходну годину, тако да је остварено укупно 12 256 долазака туриста, док број остварених ноћења износи 32 555. Међу страним туристима знатно доминантнији су били гости из Словеније и Бугарске, који су током године имали прилику да се упознају са туристичким садржајима Гуче и окружења. Подаци који су приказани односе се искључиво на категорисане смештајне објекте. Значајан раст у туристичком промету у односу на 2016. годину, забележен је и током 57. Драгачевског сабора трубача.

Знатно већи број туристичких група утицао је и на повећање прилива од продаје сувенира, који је ове године 3 пута већи него прошле. Позитивни ефекти одразили су се и на раст прихода од провизије за смештај за 30 % .У плану Туристичке организације “ Драгачево“ је да текуће године побољша спортску инфраструктуру, уређењем пешачких стаза и видиковаца у Гучи, као и повезивањем бициклистичких стаза на Јелици и Овчару.