Споменик природе „ Рћанска пећина“

Rcanska pecina 1 Rcanska pecina 2

Спелеолошки комплекс налази се у селу Рти, на 7 km удаљености од Гуче. Представља јединствену целину који чине: Драгачевска пећина, Слепа пећина, Сува пећина и Велики понор. Главни улаз у пећину лежи на надморкој висини од 405 m. Укупна дужина канала „Рћанске пећине“ износи 370 м. Део који је предвиђен за туристичке посете дужине је 130 m.

Пећина је релативно богата пећинским накитом. Поред сталагмита и сталактита разних облика у њој се јављају масивни, степенасти стубови, моћни саливи, драперије и други облици , између осталих и корални накит. Рћанска пећина спада у атлас назначајнијих спелеолошких објеката у Србији. Недавном одлуком Скупштине општине Лучани споменик природе је поверен на управљање Туристичкој организацији „Драгачево“.

Споменик природе „ Раданова гора“

Прва је и једина приватна, шумска заједница под заштитом државе. Налази се у засеоку Велес, око 6 km удаљена је од Гуче. Шума је мешовита заједница храста лужњака, цера, букве и граба у којој је изражена биолошка разноврсност, очуваност шумског комплекса и констатована природна реткост.

Споменик природе „ Два храста лужњака – Ђурђевак“

Два храста Лужњака

Представљају остатке некадашњих шумских комплекса храста лужњака и пољског јасена на овом простору. Налазе се у Доњој Краварици. Храстови су старости преко 400 година.

Споменик природе „Стабла Драгачева“

Обухвата девет стабала дрвећа у разним драгачевским селима, која су због своје старости , пејзажне атрактивности и биолошке вредности проглашена за заштићена природна добра и стављена под заштиту државе: стабло брезе у Доњој Краварици, стабло липе у Гучи, стабло беле врбе и стабло дрена у Губеревцима,стабло храста сладуна у Властељицама, стабло липе у Каони, стабло дрена и стабло клена у Вичи и стабло липе у Пшанику.

Језеро у Вучковици

Језеро у Вучковици 1Језеро у Вучковици 2

 

Удаљено је 17 км од Гуче. Језеро је смештено у шумском окружењу опасаном непрегледним брдима, на надморској висини од 550 м. Захвата површину од 7,4 ha. Дужина језера је 630 m , док је ширина 130 m. Карактерише га разноврсна рибља фауна: шаран, сом, караш, бабушка, клен, црвенперка, лињак, повруша, гргеч, бодорка и др.

Овчарско-кабларска клисура

Овчарско-кабларска клисура 1Овчарско-кабларска клисура 2

Недалеко од Гуче и Лучана налази се Овчарско- Кабларска клисура, између планина Овчара и Каблара где је Западна Морава усекла свој ток. Повезује Чачанску и Пожешку котлину , у дужини од 16 km. Највећа дубина клисуре у односу на врх Каблара износи 620 m, док је у односу на врх Овчара највећа дубина 710 m. Својим природним лепотама и споменичким вредностима од давнина је привлачила пажњу туриста. На Западној Морави која у клисури прави препознатљиве меандре налазе се два језера: Овчарско- Кабларско и језеро Међувршје. У народу је овај простор познат под називом „Српска света гора” јер је на падинама Овчара и Каблара расуто десет јединствених манастира и два света места који плене својом архитектонском лепотом и духовношћу. У клисури се налази и Овчар бања са још увек недовољно искоришћеним изузетним потенцијалом за развој бањског туризма. Стеновите стране и шумски комлекси Овчара и Каблара представљају станиште бројних биљних и животињских врста реликтног карактера.

Нови сегмент

spomenik-trubi-u-guci spomenik-rtari

Текст новог сегмента…