Општина Лучани налази се у западној Србији, у Моравичком округу. Захвата површину од 454 км2 и спада у општине средње величине у Србији . Математички положај одређен је координатама између 45°45′ ( најсевернија тачка се налази у Овчарско- кабларској клисури) и 43°37′ (најјужнија тачка код Дубоког превоја) северне географске ширине и 20°07′ (најзападније тачке код Гугаљског моста на Западној Морави) и 20°24′ источне географске дужине по Гриничу. Драгачево као шира географска целина у оквиру кога је и општина Лучани обухвата простор површине око 735 км2. Према последњем попису становништва из 2011. године  општина је имала 20 897 становника, распоређених у 34 насеља од којих су Гуча и Лучани једина насеља урбаног типа.

Територија општине Лучани граничи се са севера и истока са чачанском општином, са jуго-истока краљевачком, југа ивањичком, запада ариљском и са севера и северо-запада пожешком општином.

Најизразитији облици рељефа су: Драгачевска потолина, планине Голубац, Крстац, Лис, Јелица и Овчар, Овчарско-Кабларска клисура, као и крашки облици рељефа од којих се посебно издваја Рћанска пећина.

Река Бјелица извире у крају Песковите равни и тече средишњим делом општине. Њене највеће притоке су Горушица, Живичка река и Драгачица. Припада сливу Западне Мораве, која протиче северном границом општине Лучани кроз Овчарско-кабларску клисуру. У селу Вучковица налази се вештачко језеро, једино на овом простору.

Клима на територији општине Лучани је умереноконтинентална. У зависности од годишњег доба мењају се температура, ветрови, инсолација и падавине. Највиша средња температура ваздуха је у јулу 19,3оС а најнижа у фебруару -0,7оС.

Општина Лучани препознатљива је по Сабору трубача у Гучи, производњи воћа – малине, шљива и кромпира, предузећу „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима, , природним атрактивностима  и другим културним и верским знаменитостима.