o_nama-01Tуристичкa организацијa општине Лучани, са седиштем у Гучи, основана је одлуком Скупштине општине Лучани на седници одржаној 27.12.2012. у циљу промоције и унапређења туризма, валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Лучани, развоја информативно-пропагандне делатности, подстицања унапређења општих услова за прихват и боравак туриста као и других послова утврђених Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

Послови који су у надлежности Туристичке организације oпштине Лучани односе се на: унапређење и промоцију туризма у општини Лучани, подстицање и изградњу туристичке инфраструктуре и уређења простора, усмеравање и координацију активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварања атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима, учешће у организовању Драгачевског сабора трубача у Гучи и других туристичких, научних, стручних , спортских скупова и манифестација , израда планова и програма промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма ТОС-е, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредностиo_nama-02 јединице локалне самоуправе (штампане публикације , аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири и тд.), представљање туристичке понуде општине у земљи и иностранству (на сајмовима, семинарима и др. скуповима), унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима, унапређење и промоција изворних вредности ( традиције, обичаја, етнолошког блага), делатности и послови на стицању сопствених прихода( продаја улазница за заштићена подручја, аутобуски превоз, организовање излета, продаја сувенира, разгледница и сл.) и друге активности и складу са оснивачким актом и Статутом.