Споменичку баштину драгачевског краја чине надгробни споменици израђени махом од пешчара и по својим уметничким карактеристикама можемо рећи да су аутентични. Готово нигде у Србији се не могу срести сличне споменичке групације. Гробље у Негришорима значајно је културно добро у Општини Лучани и први заштићени споменик културе на овом подручју. Завод за заштиту споменика културе недавно је обавио конзервацију спомен-обележја и извршио обележавање локалитета са циљем да се најзначајнији примери заштите од пропадања. Најстарија спомен-обележја у облику масивног крста потичу чак из 1820. године. Касније се могу видети примери камених плоча разних облика, који се одликују занимљивим епитафима као и декоративношћу. Током извођења конзерваторских радова пронађене су и две античке стеле из периода III-IV века нове ере. Централно место на негришорском гробљу заузима група породичних споменика Јанка Михајловића Молера, познатог зографа, који је пореклом из овог села. У част свог покојног сина Сретена, истакнути уметник израдио је споменик са представом коњаника са натписом устав, што казује да је његов син читав живот посветио писарском позиву.

На улазу у локалитет налази се информациона табла са значајним појединостима о заштићеним спомен-обележјима. Пројектом је извршено и рашчишћавање гробља као и уређење шетне стазе.