ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2020

„Набавка рекламног материјала“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2020

„Услугe додатног ангажовања кадрова по основу привремених и повремених послова

за потребе 

Туристичкe организацијe општине Лучани „Драгачево“  у Гучи “,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020

„Услуге посредовања  ангажовања трубачких оркестара и организовања концерта за манифестацију „Хајдук фест 2020“ за потребе промоције и организације 60. Сабора Трубача у  Гучи у земљи и иностранству

– Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ у Гучи

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 07/19 

„Услуге закупа смештајних капацитета за потребе

59. Драгачевског сабора трубача у Гучи“

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/19 

„Услуга исхране гостију и учесника за потребе  организације

59. Драгачевског сабора трубача у Гучи“,

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/19

„ЗАКУП САНИТАРНЕ И БЕЗБЕДОНОСНЕ ОПРЕМЕ

 ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 59. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ“

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 08/2019

„Услугe додатног ангажовања кадрова за потребе  организације

59. Драгачевског сабора трубача у Гучи“

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 09/2019

„УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  59. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ“

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  05/2019

УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ПРОМОЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 59. САБОРА ТРУБАЧА

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  04/2019

НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ПОТРЕБЕ ПРОМОЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 59. САБОРА ТРУБАЧА

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/19

-радови-

“Реконструкција и санација ЛАПИДАРИЈУМА у Гучи”

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Питања и одговори у вези конкурсне документације са јавном набавком

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. 2/2019

„Услуга репрезентације за редовне потребе

Туристичке организације „Драгачево“ Гуча за 2019. годину“

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. 1/2019

„Услуге посредовања ангажовања трубачких оркестара за потребе промоције и организације 59. Сабора Трубача у Гучи у земљи и иностранству – Туристичке организације општине Лучани„Драгачево“у Гучи“

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр.  8/2018

„Услуга репрезентације за потребе  организације 58. Драгачевског сабора трубача у Гучи“

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр.  7/2018

 „Закуп смештајних капацитета

за потребе 58. Драгачевског сабора трубача у Гучи

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

редни број 6/2018

Услугe додатног ангажовања кадрова за потребе  организације

58. Драгачевског сабора трубача у Гучи“

Одговори и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

редни број 5/2018

„Услугe oбезбеђења за  потребе  организације 58. Драгачевског сабора трубача у Гучи“,

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. 4/2018

„Услуге штампе информативно-пропагандног материјала

за потребе промоције и организације 58. Драгачевског сабора у Гучи“

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке и одговор у вези захтева

Позив за подношење понуда – Услуге штампе

Конкурсна документација – Услуге штампе


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. 3/2018

„Услуге посредовања  ангажовања трубачких оркестара за потребе промоције и организације 58. Сабора Трубача у  Гучи, у земљи и иностранству“

Туристичке организације општине Лучани „Драгачево“ у Гучи

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација – Ангажовање трубача

Позив за подношење понуда – Ангажовање трубача


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. 02/2018

 Јавна набавка добара 

Израда и постављање туристичке саoбраћајне сигнализације општине Лучани”

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни бр. 1/2018 „Закуп штанда за потребе 40. међународног сајма туризма у Београду “ за потребе Туристичке организације „Драгачево“ Гуча Обавештење 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за
јавну набавке мале вредности
 
Услуге посредовања  ангажовања трубачких оркестара за потребе промоције57. Сабора Трубача у  Гучи у земљи и иностранству
– Туристичке организације општине Лучани„Драгачево“у Гучи

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2017
„Услуге посредовања  ангажовања трубачких оркестара за потребе промоције57. Сабора Трубача у  Гучи у земљи и иностранству
– Туристичке организације општине Лучани„Драгачево“у Гучи“
ПОЗИВ ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- AНГАЖОВАЊЕ ТРУБАЧА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- АНГАЖОВАЊЕ ТРУБАЧА


Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2017
ЈАВНА НАБАВКА

УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ЗА АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ 57. САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ – ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ „ДРАГАЧЕВО“ У ГУЧИ“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/17:

НАБАВКА ДОБАРА

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

бр. 108/2017 од 03.05.2017. године

ПРЕУЗМИ УГОВОР


НAБAВКA MAЛA ВРEДНOСTИ БР 2/17

НAБAВКA ДOБРA

НAБAВКA ПУTНИЧКOГ AУTOMOБИЛA ЗA ПOTРEБE TУРИСTИЧКE OРГAНИЗAЦИJE “ДРAГAЧEВO” ГУЧA

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


НAБAВКA MAЛA ВРEДНOСTИ БР 1/17

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ ДРАГАЧЕВО“-ГУЧА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„Закуп смештајних капацитета за потребе 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи“

Редни број јавне набавке: 3/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 „Услуге ангажовања раника за потребе 56. Сабора Трубача у  Гучи – Туристичке организације општине  Лучани„Драгачево“у Гучи“

 Редни број јавне набавке: 2/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

 Редни број јавне набавке: 1/16

Позив за подношење понуда


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ

 Редни број јавне набавке: 01/2016

Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Редни број јавне набавке: 01/2016

Конкурсна докуметациjа

Захтев за додатним појашњем конкурсне документације ЈН 1/16 – услуге штампе информативно пропагандог материјала

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ УСЛУГЕ ШТАМПЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА редни број јавне набавке 1/16


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ ДРАГАЧЕВО“-ГУЧА ЗА 2014. ГОДИНУ

Привремени финансијски план и привремени план јавних набавки и набавки од 01.01.2015 до 01.03.2015. године.


ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„Услуге штампе промотивних материјала за потребе 55. Сабора Трубача у  Гучи- Туристичке организације општине Лучани„Драгачево“у Гучи“

Позив за подношење понуда

Kонкурсна докуметација


Jавне набавкa мале вредности

„Услуге ангажовања раника за потребе 55. Сабора Трубача у  Гучи – Туристичке организације општине Лучани„Драгачево“у Гучи“

Позив за подношење понуда

Kонкурсна докуметација


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Закуп смештајних капацитета за потребе 55. Драгачевског сабора трубача у Гучи“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација